Waterval


Berichtendossier

In dit dossier zijn de berichten in willekeurige volgorde opgenomen!

Gebruik "overzicht" voor een directe keuze!


Telefoonnummer beheer kerkhof

Zetfoutje in parochieblad 4 artikel   “Beheer kerkhof Oud-Geleen”
Telefoonummer Dhr. Mathieu van Es moet zijn: 06 - 27 39 08 49

Naar overzicht

Bedevaart Sittard-Kevelaer met bus vanuit Geleen

Thema: “Kevelaer: poort naar barmhartigheid”

Ieder jaar trekt de Broederschap Sittard-Kevelaer – sinds 1669 – met velen vanuit
Sittard-Geleen en omgeving ter bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer.
Dit jaar is de bedevaart op maandag 14 september. Gaat u ook mee?

In Geleen zijn twee opstapplaatsen: de Bloemenmarkt te Lindenheuvel en het
busstation aan de Rijksweg Centrum. Vanaf de opstapplaatsen in de verschillende
wijken en dorpen zullen alle bussen zich verzamelen bij “Op de Vos” in Nieuwstadt. Vandaar is om 8.30 uur het gezamenlijke vertrek naar Kevelaer.
Het programma in Kevelaer is:
10.15 uur Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek.
10.30 uur Plechtige Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de Kaarsenkapel.
15.00 uur Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel.
17.30 uur Plechtig Lof in de Basiliek met onze hulpbisschop Mgr. De Jong.
Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna gaan we weer
terug naar de bussen voor de terugreis naar Sittard-Geleen.

Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor ontspanning. Zo zijn in het gezellige stadje tal van winkels en restaurants.

Aanmelden: Buskaarten zijn tot dinsdag 1 september verkrijgbaar bij o.a.:
Parochiekantoor, Bloemenmarkt 13, Lindenheuvel, tel. 4743420;
Mevr. M. Smeets-Vranken, Brittanniëlaan 3, Geleen, tel. 4753308.
Een buskaart kost € 18,-- per persoon. Bij uw aanmelding moet u duidelijk aangeven vanaf welke opstapplaats u wilt vertrekken. Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw bus!

Denkt u aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag!

Meer informatie: Bel met de heer Frans Tummers: telefoon (046) 4520590.

Naar overzicht

Overledenen

Datum overlijden    
     
28-08-2015 Mia Baggen-Janssen 81 jaar
15-08-2015 Louis Schrijnemakers 90 jaar
03-08-2015 Leo Keijbets 79 jaar
03-08-2015 Mevr. Snijders-Winkel 93 jaar
15-07-2015 Wil Wenmakers 75 jaar
06-07-2015 Lies Duijzings-Kamps 64 jaar
26-06-2015 Carmen Brabander-Luengass 64 jaar
16-06-2015 John Brabander 78 jaar
29-05-2015 René van Halbeek 76 jaar
28-05-2015 Willy Cobben-Loo 76 jaar
20-05-2015 Jac Claessens 74 jaar
     
Berichtgeving    
30-5-2015 Jacqueline America-Meertens 83 jaar
25-4-2015 Twan Scheepers 90 jaar
  Wieno Philippen 68 jaar
28-3-2015 Hub Bronneberg 81 jaar
28-2-2015 Fien Paulissen-Vrusch 92 jaar
31-1-2015 Piet Raven 82 jaar
  Ruud Vroemen 63 jaar
  Mia Schlösser-Bindels 93 jaar
10-1-2015 Ria Smeets 88 jaar
  Truus Dohmen-Deckers 77 jaar
6-12-2014 Dominique Eussen 82 jaar
  Mia Jöris-Ramakers 86 jaar
8-11-2014 Elly Vinken-Kuster 89 jaar
  Jaques van Wijlick 86 jaar
11-10-2014 Rina Verheul 87 jaar
  Mathilde Pernot-Kegel 98 jaar
  Hub Salden 76 jaar
16-8-2014 Piet Suijkerbuijk 86 jaar
  Jan Nolten 84 jaar
21-6-2014 Tiny Gorissen 81 jaar
  Jean Eummelen 85 jaar
24-5-2014 Giel Evers 86 jaar
  Rika Peeters-Tegelaers 76 jaar
26-04-2014 Louis Meier 64 jaar
29-03-2014 Bart Hoedemakers 82 jaar
  Michel Meeuwissen 77 jaar
01-03-2014 Mia Hornesch-Baggen 77 jaar
01-02-2014 Miel Honneff 81 jaar
  Sjo Kallen 89 jaar
11-1-2014 Anneke Hermens-Eussen 87 jaar
7-12-2013 Lies Bontje Dreissen 94 jaar
  Nöl Queis 79 jaar
  Jan Eijssen 75 jaar
9-11-2013 Annie Cremers 92 jaar
  Jan Vrehen 94 jaar
  Mieke Schröeder-Van Kaam 81 jaar
12-10-2013 Marc Frusch 27 jaar
  Truus van Kan-Wassenberg 91 jaar
  Mia Caris-Penders 80 jaar

- Moge de Heer van leven en dood hen opnemen in Zijn hemelse Vaderhuis -

Naar overzicht

Dopelingen

13 sept. Liam Boekelman
16 aug. Dan Slothouwer
12 juli Koen Janssen
12 juli Levi Kunkels
14 juni: Estëe Coumans
17 mei: Michael Tegelaers
 
Berichtgeving 30-5-2015:
Emmanuel de Assis
Evandro de Assis
Elisa de Assis
 
Berichtgeving 28-3-2015:
Jaël Janssen
 
Berichtgeving 10-1-2015:
Niven zoon van Kay Dautzenberg en Rachèl Schoonbroodt  
 
Berichtgeving 6-12-2014:
Jinthe dochter van Kai Georg en Tamara van Wissen  
Robin zoon van Raymond Ubachs en Sabine Mes  
     
Berichtgeving 11-10-2014:
Naud zoon van Leon Geilen en Sietske Banens  
Gabrielle dochter van Cedric kool en Ashley Janssen  
     
Berichtgeving 16-08-2014:
Leona dochter van Maurice Vos en Judith Pelsers  
     
Berichtgeving 21-06-2014:
Dess zoon van Sem Douven en Patricia Baggen  
Rox zoon van Sem Douven en Patricia Baggen  
Ibe zoon van Sander Sieswerda en Danielle Beckers  
     
Berichtgeving 24-05-2014:
Dyvana dochter van Alex Grotenhuis en Peggy Schols  
Vince zoon van Frank Huijnen en Ginny Isbouts  
 
Berichtgeving 26-04-2014:
Robin dochter van Thijs Banens en Shirley Cuypers  
 
Berichtgeving 29-03-2014:
Ravi zoon van Marcel Verwoord en Nathalie Huijten  
     
Berichtgeving 01-03-2014:
Senn zoon van Patrick Weffers en Bibiche Mommers  
Arwen dochter van Danny Groenendijk en Monique Massink  
     
Berichtgeving 7-12-2013:
Dean zoon van Dennis Wagemans en Yvon Schreurs  
Esmee dochter van Ramon Meuwissen en Monique Hupperetz  
     
Berichtgeving 12-10-2013:
Federico zoon van Mark Beltgens en Victoria Ginena  
Roel zoon van Dennis Hut en Nicolle Driessen  
Ryan zoon van Maurice Dormans en Wendy Heidendaal  

- Mogen zij opgroeien tot goede christenen -

Naar overzicht

Voltrokken huwelijken

14 augustus 2015 Frank Senn van Basel en Kelly Strijkers
3 juli 2015 Lens Dols en Laurine Janssen

- We hopen en bidden dat hun band van liefde en trouw steeds hechter mag worden -

Naar overzicht

Palmpasen in Oud-Geleen

Zondag 13 april 2014 was het Palmpasen. Het is een mooie en oude traditie dat kinderen dan een Palmpasentak maken. Deze wordt dan aan iemand cadeau geven. De kinderen van groep 6A van RK basisschool De Driesprong hebben de dagen voorafgaand aan dit feest zo’n Palmpasentak gemaakt.

Foto Palmpasen 2014 Uod-Geleen

Naar overzicht

Pro Ecclesia" voor Ton Alers

Op zondag 5 januari 2014 is door Z.E.H. pastoor H.M.H. Quaedvlieg aan onze koster, de heer A.C.G. Alers (Ton) de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt.

Sinds september 1985 is hij als koster werkzaam in onze parochie. Naast zijn werkzaamheden als koster is hij tevens lector, acoliet, collectant en het aanspreekpunt bij uitvaarten, processie, liturgie en kerkelijke gebruiken. Hij is altijd als eerste in de kerk aanwezig en verlaat die altijd als laatste. Gezien zijn voortschrijdende leeftijd is het bewonderenswaardig dat hij zijn taak nog steeds met grote discipline en plichtsbetrachting uitvoert. Hij heeft in 1982 mede de Stichting Torenfeesten opgericht en is hier onafgebroken bij betrokken gebleven. Verder is hij erelid en parochievertegenwoordiger van de Schutterij HH. Marcellinus en Petrus, die al sinds 1639 nauw met onze kerk verbonden is.

Zijn grootste verdienste is het vastleggen van de geschiedenis van de kerk. Hij heeft in zijn vrije tijd onderzoek gedaan naar de eerste kerk (en haar fundamenten) waarop de huidige kerk is gebouwd. Hij mag zijn kennis graag delen met geïnteresseerden en geeft regelmatig rondleidingen in en rond de kerk samen met leden van de Heemkundevereniging. In de loop van dit jaar zal zijn grote schat aan informatie worden gebundeld en uitgegeven in boekvorm.

Voor deze vele verdiensten voor de parochiegemeenschap van Oud-Geleen heeft het de H. Vader Paus Franciscus behaagd deze onderscheiding aan de heer Ton Alers toe te kennen.

Naar overzicht

Dankbetuiging

Op zondag 5 januari 2014 werd mij in onze kerk de pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” verleend. Deze onderscheiding vervulde mij met grote dankbaarheid.

Hartelijk dank aan de Z.E.H. pastoor Quaedvlieg, het kerkbestuur en de stichting Torenfeesten, die mij bij Z.H. de paus hebben voorgedragen voor deze kerkelijke onderscheiding. Deze dag was voor mij een hoogtepunt in mijn leven.

De vele felicitaties van familie, het gemengd kerkelijke zangkoor, de schutterij, buurtvereniging Schuttersplein, vriendenkring en vele parochianen vervulden mij met grote blijdschap en zullen mij aanzetten om, zolang O.L.H. mij een goede gezondheid blijft schenken, het kosterambt in volle overtuiging voort te zetten.

Ton Alers, koster.

Naar overzicht

Kent u het Wijkplatform Oud Geleen?

Wat kan het Wijkplatform voor de wijkbewoners betekenen? Bent u bereid zelf iets te doen voor uw wijk?

Het Wijkplatform Oud-Geleen omvat naast Oud-Geleen ook de gebieden Janskamperveld, Haesselderveld, Patersveld en het Sittard-Geleense deel van Daniken. Het wijkplatform fungeert lokaal als gesprekspartner van gemeente, Partners in Welzijn, politie en de woningstichtingen.

Het Wijkplatform wil haar activiteiten vernieuwen en streeft in dat kader naar een verbetering van de communicatie met bewoners en gemeente. Bij het wijkplatform kunt u terecht met ideeën, opmerkingen of plannen voor verbetering van de wijk. Het wijkplatform ondersteunt en wil samen met u zaken uitvoeren. Het platform is voor u het aangewezen medium, als het gaat om communicatie met de gemeente, politie en andere instanties over aangelegenheden die de wijk aangaan.

Uit de recent door de gemeente gehouden enquête leefbaarheid en tijdens het daarop volgende werkatelier Leefbaarheidsagenda 2025, is gebleken dat de bewoners graag in hun wijk wonen. Zij hechten grote waarde aan het in stand houden en verbeteren van hun woonomgeving, het saamhorigheidsgevoel, burenhulp enz. Deze doelstellingen kunnen enkel worden bereikt als we er samen de schouders onder zetten. Het Wijkplatform kan en is van plan daar een belangrijke bijdrage aan te leveren.

Het Wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit de wijk. Wij zijn op zoek naar bewoners die graag een kleine inspanning voor de wijk willen leveren. Bent u zo iemand, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt telefonisch terecht bij voorzitter Jannie Wiskerke, tel. 046-4755689 of secretaris Theo Kloet, tel. 046-4748522. Het is ook mogelijk om te reageren via de website wijkplatformoudgeleen@gmail.com

Voor nadere informatie over het platform kunt u de site www.wijkplatformoudgeleen.nl raadplegen.

Naar overzicht

Misstipendia 2014

Voor het kalenderjaar 2014 gaan wij over op de adviestarieven van het Bisdom voor de parochies inzake misstipendia en kerkbijdrage. In de gezamenlijke parochies van Geleen zullendus dezelfde tarieven worden gehanteerd.

Voor de tarieven kiest u boven in het menu: "fin. en adm" en daarna "misstipendia"

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald. De minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 100,-- voor 2014.

Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.

Het kerkbestuur.

Naar overzicht

Bedevaartsoord Pater Karel Munstergeleen

De openingstijden van de winkel en het museum zijn in de maanden december, januari en februari vanwege de wintertijd aangepast.

De openingstijden zijn gedurende deze periode van 13.00 tot 16.00 uur.

Tijdens de officiële opening van het museum, op 3 november 2013, is er een digitafel in gebruik genomen. Via de computerschermen kunt u informatie opzoeken over het leven van Pater Karel en de Passionisten. In de winkel zijn naast religieuze artikelen ook kaarten, tweedehands boeken en bijbels te koop. De volledige opbrengst hiervan is bestemd voor een goed doel.

Naar overzicht

Toelichting bij het financieel meerjarenoverzicht

Realisatie 2008 t/m 2012 en vooruitzicht voor 2013

Met dank aan Léon Pluim,voormalig penningmeester kerkbestuur augustus 2008-april 2013

Er bereiken ons regelmatig vragen hoe onze parochie er financieel voor staat. Om tegemoet te komen aan deze vraag is er een overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven in de afgelopen vijf jaar en een vooruitzicht voor 2013. Toch behoeft dit financieel overzicht een toelichting.

De achteruitgang van het kerkbezoek en de kerkbeleving is er een die niet alleen voor Oud-Geleen geldt maar merkbaar is voor alle Nederlandse katholieke parochies. De bijdragen door parochianen zullen in 2013 t.o.v. het gemiddelde van zes jaar dalen met 35%. De ontkerkelijking is terug te zien in de terugloop van kerkbijdragen en minder uitvaarten vanuit de kerk en begrafenissen. De opbrengsten uit bezittingen zijn met name voor de parochie de opbrengsten uit de verhuurde panden en het verlengen van de bestaande grafrechten. Op dit moment beschikt de parochie over een kerk en onroerend goed, waaronder het parochiehuis, die allemaal, dank zij regelmatig onderhoud, in goede staat verkeren.

Het afgelopen jaar zijn vele subsidiegelden ontvangen voor de gemaakte kosten. De subsidiebedragen zijn ook daadwerkelijk meegenomen in het overzicht om aan te tonen dat zij deels betrekking hebben op uitgaven in de voorgaande jaren. Ook in de toekomst zullen alleen subsidies beschikbaar zijn als er daadwerkelijk onderhoud wordt gepleegd in het kader van het onderhoud van onze monumentale kerk.

Op de middellange termijn zullen de kosten van het pastoraal team niet meer op te brengen zijn voor de gezamenlijke parochies. De opbrengsten die uit de bijdragen van de parochianen komen (kerkbijdragen, collecten, uitvaarten etc.) zijn gerelateerd aan de personele kosten en de kosten die samenhangen met pastoraat en eredienst.

De verhouding tussen opbrengsten en kosten laat vanaf 2013 een behoorlijke scheefgroei zien en zal onherroepelijk leiden tot een negatief exploitatieresultaat.

Een tweede grote kostenpost is de afdracht aan het bisdom. Parochies en dekenaten zullen zich moeten buigen over deze bisdombelasting. De vraag is of deze in de huidige vorm nog wel vol te houden is op de middellange termijn. Ook hier worden de nu nog functionerende parochies extra zwaar belast door de negatief renderende en leeglopende parochies.

De overige kosten van erediensten, pastoraat en andere beheerskosten worden jaarlijks nauwgezet bewaakt.

Het financieel meerjarenoverzicht kan door geïnteresseerden worden ingezien en ligt (na telefonische afspraak) ter inzage op het parochiekantoor Leursstraat 3

Marlies Selker-van Kan (06-23818869)
Secretaris kerkbestuur Parochie HH. Marcellinus en Petrus

Naar overzicht

HiP Westelijke Mijnstreek van start

Op zondag 16 juni j.l. is HiP Westelijke Mijnstreek officieel gestart, dit houdt in dat er vanaf nu ook concrete hulpvragen bij het bekende telefoonnummer van HiP 0900-4474474, ingediend kunnen worden.
Door de helpdesk wordt dan bekeken of er een vrijwilliger in het postcodegebied van de hulpvrager woont, die mogelijk past bij de vraag, vervolgens wordt dan het contact gelegd. Je hoort wel eens dat het zo stil is rond HiP, je merkt nog zo weinig van.
Ter informatie een korte toelichting: voor de start is een lange voorbereidingstijd nodig geweest. Eerst moesten alle kerkgenootschappen bereid gevonden worden om mee te werken. Een heel belangrijke actie daarna was het werven van vrijwilligers.
Momenteel hebben we voldoende vrijwilligers om aan hulpvragen invulling te geven. Intussen is ook het samenwerkingsconvenant getekend met Streekzorg Westelijke Mijnstreek. Nu zijn we dus echt klaar om hulpvragers en hulpbieders aan elkaar te koppelen. Ik nodig daarom ook iedereen die met een hulpvraag zit van harte uit om contact op te nemen met het telefoonnummer van HiP 0900-4474474. Er zal vervolgens alles aan worden gedaan om u de gevraagde hulp te bieden.

Ben Ketelslegers
Plaatscoördinator Stichting HiP Westelijke Mijnstreek

Naar overzicht

Ruiming graven op kerkhof

Binnenkort zullen de volgende graven geruimd worden:

Grafnummer Begraven personen
G3-28 Maria Hellenbrand Johannes Smeets Maria Hamers Zef Dewaide
G3-30 Hubert Penders Anna Kelleners    
G3-32 Alphonsus de Coninck Noberta Savoy    
G3-48 Joh. Wedershoven      
J2-78 Jan Stevens Anna Extra    
K2-108 Lambert Tillmans Catharina Kuiper    

Het kerkhofbeheer,

Naar overzicht

De kansel/preekstoel in onze kerk

In neogotiek en gepolychromeerd. De kansel werd vervaardigd door het atelier
Ramakers en geschonken door mevrouw Schrijnemakers-Pluijmakers in 1891.
Aan de kansel zijn invloeden terug te vinden van het atelier/architectenbureau Cuypers
uit Roermond.
Tegen de wand een zeszijdige kuip, 110 x 128 cm., vier zijden met gotische boognis
waarin taferelen in zeer hoog reliëf.
Tafereel I. Jezus op twaalfjarige leeftijd in de tempel van Jeruzalem.
Tafereel 2. De wonderbaarlijke visvangst op het meer van Genesareth, thans het
meer van Galilea of het meer van Tiberias.
Tafereel 3. De Bergrede. De berg van de zaligsprekingen en gelegen aan het meer van
Genesareth. In dit tafereel hebben de gebr. Ramakers zich zelf geportretteerd.
Tafereel 4. De sleuteloverdracht aan de apostel Petrus. “Gij zijt Petrus en op deze
steenrots zal ik mijn kerk bouwen”. Zwikken gevuld met bloemmotieven.
Kuiprand zigzag en bloemmotief.
Op de consoles, op de kuip: Christus en de vier evangelisten.
Christus staande op console met gotische vensters, zegenend met de rechterhand,
in zijn linkerhand een opengeslagen boek waarop de Alfa en de Omega.
De vier evangelisten: Matheus, Marcus, Lucas en Johannes. Elk van de evangelisten
met een boek op of in de linkerhand.
Kleding: rijke, vergulde, geplooide gewaden, vrijwel alle gelijk. De kuip staat op een rijk
versierde pilaar, hoogte 160 cm. De voet waarop de pilaar staat is van hardsteen.
De kansel/preekstoel werd in 1998 gerestaureerd o.l.v. Lei Baggen en Harry Dohmen
en na een afwezigheid van 28 jaar weer in de kerk teruggeplaatst.

Ton Alers.

Naar overzicht

Beelden in onze parochiekerk (11)

Heilige Gerardus Majella

Beeld in kunststof, 1.40 meter hoog. De heilige staat afgebeeld in toga met om zijn
middel een ceintuur waaraan een rozenkrans hangt. Tegen zijn linkerborst drukt hij
een omarmd kruisbeeld. Met zijn linkervoet staat hij op een draak, die de duivel
symboliseert.
De heilige Gerardus Majella werd geboren te Muro Lucano bij Napels in Italië op
23 april 1726. Hij overleed op 29-jarige leeftijd, 16 oktober 1755, aan tuberculose te
Caposele in Zuid-Italië. De heilige was een zoon van een kleermaker.
Al op jeugdige leeftijd wilde hij naar het klooster, maar hij werd niet geschikt geacht.
In 1749 trad hij daarom als lekenbroeder in bij de paters redemptoristen. Hij vervulde
vol overgave en met groot geduld al het eenvoudige werk.
Hij was o.a.: tuinman, kleermaker en portier.
De heilige Gerardus legde de gewone kloostergelofte af en de gelofte dat hij altijd zou
kiezen voor het volmaakte. Hij leefde een leven van gebed en onderdanige gehoor-
zaamheid.
Het was Alphonsus Maria de Liguori, later zelf heilig verklaard, die in deze ijverige en
bescheiden kloosterling een heilige ontdekte. Bij de mensen buiten het klooster was
de Heilige Gerardus zeer geliefd door zijn grote liefdadigheidswerken.
Paus Leo XIII verklaarde hem in 1893 zalig en paus Pius X verklaarde hem in 1904 heilig.

Hij is patroon van: o.a. kleermakers, portiers, zwangere vrouwen en voor hopeloze
zaken. De heilige Gerardus Majella is een populaire volksheilige.
Zijn bedevaartsoord is het bekende redemptoristenklooster te Wittem, dat jaarlijks
vele bedevaarders trekt.
In onze streek worden vele voet- en fietstochten gehouden naar het bedevaartsoord
in Wittem.

Ton Alers.

Naar overzicht

Informatieavonden toekomst parochies
Vragen, suggesties en wensen voor de toekomst

Eind februari en begin maart zijn er in alle parochies informatieavonden geweest over
de toekomst van de Geleense parochies. Tijdens deze avonden hebben leden van de
Werkgroep Toekomst Parochies samen met de kerkbesturen, de vrijwilligers en
andere parochianen bijgepraat over de huidige situatie in de parochies, over de zorgen
die er zijn, maar ook over de uitdagingen die er liggen en waar we samen mee aan de
slag kunnen gaan.
Net als in de rest van Nederland en Limburg is er ook in Geleen sprake van teruglopend
kerkbezoek, dalende inkomsten en vergrijzing van vrijwilligers. Willen we onze
geloofsgemeenschappen in stand houden, dan moeten we onze krachten bundelen.
Een belangrijke stap daarin is eigenlijk al genomen.
Namelijk het samenvoegen van de pastorale krachten in één pastoraal team voor alle
parochies. Er zullen echter meer stappen nodig zijn.

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep Toekomst Parochies daar in opdracht van de
kerkbesturen ideeën voor uitgewerkt. Er zijn uitgangspunten voor samenwerking
opgesteld en er zijn contouren geschetst van een gezamenlijke organisatiestructuur
voor alle parochies, met daarin één federatief kerkbestuur en in elke parochie een
parochieraad die verantwoordelijk is voor de praktische zaken.
Ook zijn er plannen uitgewerkt voor een centraal secretariaat ter ondersteuning van
het pastoraal team en het federatief kerkbestuur, met daarnaast in elke parochie
een loket waar parochianen terecht kunnen voor vragen en voor het opgeven van
misintenties.
Op dit moment hebben drie kerkbesturen gekozen voor de gezamenlijke weg.
Alleen het kerkbestuur van Oud-Geleen wil hier nog niet in meegaan.

Vooralsnog gaan de drie andere kerkbesturen nu verder met dit proces, waarbij
Oud-Geleen steeds zal worden geïnformeerd over de voortgang.
Natuurlijk hopen we dat uiteindelijk ook Oud-Geleen zal aansluiten.
Een volgende stap is nu het benoemen van een stuurgroep die de plannen verder uit
gaat werken. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. Natuurlijk willen we voortvarend
te werk gaan, maar vooral ook zorgvuldig.
Dat betekent dat de kerkbesturen steeds stap voor stap besluiten zullen nemen en dat
er op gezette tijden overleg zal zijn met vrijwilligers en parochianen.
Er zullen dus nog meer informatieavonden volgen.
De eerste serie informatieavonden was in elk geval de moeite waard. Parochianen
konden vragen stellen, suggesties doen voor de samenwerking en ook hun wensen
voor de toekomst delen met kerkbestuur en werkgroep.
Daar werd goed gebruik van gemaakt.
Wat duidelijk naar voren kwam, is dat ook parochianen zich zorgen maken over de
toekomst en heel graag willen dat hun geloofsgemeenschap kan blijven bestaan en
dat liefst ook hun kerk open kan blijven.
Natuurlijk willen ook pastoraal team en kerkbesturen dat graag.
We moeten in de komende jaren met elkaar bekijken wat wenselijk, maar vooral ook
wat haalbaar is.

Wie de informatieavonden heeft gemist en toch graag meer wil weten over de plannen
die er liggen, kan een mail sturen naar
c.koningkluis@ziggo.nl of naar bloemenmarkt@home.nl
De uitgangspunten en de presentatie van de informatieavonden worden dan per mail
toegestuurd.
Wie daarvan een papieren exemplaar wil, kan terecht bij het eigen parochiesecretariaat.

Werkgroep Toekomst Parochies: Robert van Lanschot, Wim Goossens, Yvonne Poelen,
Peter Spronck en Joan Raaijmakers

Naar overzicht

Uw kerkbijdrage betalen via bank of giro met de juiste gegevens

De banken gaan of gebruiken al het nieuwe IBAN rekeningnummer.
Daar gaat u weinig of niets van merken maar wel diegene die uw bedrag ontvangt.
Uw parochie ontvangt op het dagafschrift maar een beperkte omschrijving op dit
moment als wij uw kerkbijdrage ontvangen.

Voor het goed bijhouden van de kerkbijdragenadministratie is het belangrijk dat u bij
de omschrijving het volgende vermeldt:

Kerkbijdrage van VOORLETTERS en NAAM, STRAATNAAM en huisnummer, WOONPLAATS

U helpt ons enorm, als u bovenstaande gegevens opneemt op uw overschrijving van
de kerkbijdrage. Wij bedanken u voor de genomen moeite om het goed in te vullen en
natuurlijk dat u uw parochie ondersteunt door uw kerkbijdrage.

Naar overzicht

De koffie staat weer klaar na de hoogmis

Vanaf 1 september is op zondag weer de Hoogmis om 9.30 uur. Dan kunt u ook weer na afloop van de mis terecht in het parochiehuis voor een kopje koffie of thee. Hier kunt u parochianen ontmoeten en gezellig een praatje maken.
Wij nodigen u, op elke 1e en 3e zondag van de maand na de Hoogmis, er van harte voor uit en neem gerust nog iemand mee.

De vrijwilligers v.h. koffiedrinken.

Naar overzicht

De brief in het nachtkastje

In een Engels ziekenhuis stierf onlangs een oude vrouw op de geriatische afdeling
(afdeling waar oudere mensen worden behandeld). Toen de zuster, die haar in de
laatste levensfase had verzorgd, het kastje naast het bed opruimde, vond ze daarin
geen voorwerpen van enige waarde. Maar wel lag er een vel papier in, dat de oude
vrouw met moeizaam gevormde lettertjes had volgeschreven.
Er stond:
Wat zie je zuster? Wat zie je? Een kribberige oude vrouw? Niet meer bij de tijd.
Een beetje onzeker, met starende ogen. Een oude vrouw, die met haar eten knoeit
en die geen antwoord geeft, als je met een hard stemmetje tegen haar zegt:
ik wou dat je het nou maar eens probeerde.
Een oude vrouw die schijnbaar niet merkt van de dingen, die jij doet.
Die steeds weer iets kwijt is, een kous of een schoen. Die zonder tegenstribbelen laat
doen, wat jij wilt. Die met wassen en eten de lange dagen laat vullen.

Denk je dat? Zie je dat? Doe dan je ogen eens open, zuster.
Je kijkt niet eens naar mij.Ik zal je zeggen wie ik ben, als ik hier zo zit.
Als ik plas op jouw bevel en eet, wanneer jij het wil.
Ik ben een jong meisje van tien, met een vader en een moeder, met broers en
zusters, die van elkaar houden.
Een bruid van twintig ben ik en mijn hart springt op als ik denk aan de belofte
die ik deed.
Vijfentwintig ben ik, en ik heb zelf kinderen die me nodig hebben om een veilig,
gelukkig huis te bouwen. Een vrouw van dertig ben ik en de kleintjes worden snel
groot, verbonden door de banden die zullen blijven.
Veertig ben ik. Mijn zoontjes zijn volwassen geworden en uitgevlogen.
Maar mijn man is bij me om te zorgen dat ik niet treur.
Vijftig ben ik, en weer spelen er kinderen op mijn schoot.

Dan komen de donkere dagen. Mijn man is dood. Ik kijk naar de toekomst en
huiver van angst. Want mijn kinderen hebben nu zelf een gezin.
Ik denk aan de jaren van liefde die ik kende. Nu ben ik een oude vrouw.
De tijd is wreed. Het is een grap van de tijd, ouderen als dwazen te laten uitzien.
Mijn lichaam is vervallen, gratie en kracht zijn verdwenen. En er zit nu een steen
op de plaats waar ik ooit een hart had.
Maar.......binnen dat oude karkas woont toch nog dat jonge meisje.
Soms klopt mijn oude hart wat sneller. Ik herinner me de vreugde en de pijn.
Ik heb weer lief. Ik leef mijn leven opnieuw.
Ik denk aan de jaren die voorbij zijn, te snel vervlogen, en ik accepteer de waarheid
dat niets kan duren.
Doe je ogen eens open zuster en kijk. Niet naar die kribbige oude vrouw.
Kijk eens goed zuster. Kijk eens naar....mij.
Bron: Marinus van den Berg

Naar home

Management nader uitgelegd

Een Nederlandse firma had een roeiwedstrijd tegen een Japanse firma georganiseerd.
De wedstrijd zou met een achtsmanboot op de Maas worden gehouden. Beide equipes
trainden lang en hard om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Toen de grote dag
kwam waren beide teams “top fit”.
Toch wonnen de Japanners met een grote voorsprong van een kilometer.
Het Nederlandse team was zwaar aangeslagen. De oorzaak van deze vernietigende
nederlaag moest absoluut boven water komen.
Het top-management liet een projectteam vormen om het probleem te onderzoeken
en om aanbevelingen te doen. Na langdurig onderzoek bleek dat de Japanners zeven
mensen hadden om te roeien en dat èèn man stuurde, terwijl in het Nederlandse team
èèn man roeide en er zeven stuurden.
De leiding nam een adviesbureau in de arm voor een studie over de structuur van het
Nederlandse team. Na enkele maanden van aanzienlijke inspanningen kwamen de
adviseurs ook tot de slotsom dat er teveel mensen stuurden en te weinig mensen
roeiden.
Om een volgende nederlaag te voorkomen, werd de teamstructuur ingrijpend veranderd,
er kwamen nu vier stuurmannen, twee hoofdstuurmannen, èèn stuurmanager en èèn
roeier. Bovendien werd er een prestatie-waarderingssysteem ingevoerd om die éne
roeier nog meer te stimuleren.
Het jaar daarop wonnen de Japanners, nu met een voorsprong van twee kilometer.
Het management ontsloeg daarop de roeier wegens de slechte prestaties, verkocht
de roeispanen en stopte verdere investeringen in een nieuwe boot.
Het adviesbureau werd geprezen en het resterende geld werd onder het management
verdeeld.

Naar home

Er is een land waar vrouwen willen wonen ...

Er is een land waar vrouwen willen wonen.
Waar vrouw zijn niet betekent: tweederangs, bang en klein.
Waar vrouwen niet om mannen concurreren maar zusters en gelieven kunnen zijn.
Waar rimpels niet de eenzaamheid voorspellen maar paspoort zijn naar wijsheid,
aanzien, 's werelds raadsvrouw zijn.
Waar jonge vrouwen dus een leven voorbereiden waarin zij veertig, zestig, tachtig
zullen zijn.

Er is een land waar vrouwen willen wonen.
Waar onrecht niet als een natuurgegeven wordt beschouwd.
Waar dienstbaarheid niet toevalt aan één sekse, en niet vanzelf een man de leiding houdt.
Waar moeder niet hetzelfde is als huisvrouw.
Waar steeds opnieuw wordt nagegaan, wie zwak zijn en wie sterk.
Waar allen zorgen voor wie hulp behoeven.
En 't brood verdienen met maar vijf uur werk.

Er is een land waar mannen willen wonen.
Waar jongens van de plicht tot flink en stoer doen zijn bevrijd.
Waar niemand wint ten koste van de ander.
En man-zijn ook betekent: zorgzaamheid.
Waar angst en rouw niet weggemoffeld worden.
Waar mannen zonder baan niet denken dat ze minder zijn.
Waar vrouw en man elkaar niet hoeven haten maar eindelijk bondgenoten kunnen zijn.

Er is een land waar mensen willen wonen.
Waar jong zijn niet betekent dat je steeds wordt genegeerd.
Waar zwakken met respect benaderd worden en vreemdelingen niet meer gekleineerd.
Waarin geweld door niemand meer geduld wordt.
Waar allen kunnen troosten als een mens ten onder gaat.
Dat is het land waar mensen willen wonen, het land waar saamhorigheid bestaat.

Deze tekst is van Joke Smit, die in ons land bekend stond als daadwerkelijk vechtster
voor gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Naar home